Meer Terug naar website

Kies een taal:

Producten: laatst toegevoegd

  • {{cartItem.Quantity > 1 ? cartItem.Quantity + "x" : ""}} {{cartItem.Product.Title}} {{cartItem.Frequency}} {{cartItem.Product.Title}} Aantal: {{cartItem.Quantity}} {{cartItem.Quantity > 1 ? cartItem.Quantity + "x" : ""}} {{cartItem.Product.Title}} {{cartItem.Color}}
Totaal: {{NrOfProducts}} artikelen Naar uw producten
Circulaire economie

Werken aan eindeloos grondstoffenbehoud

We putten de aarde uit. En zadelen onze (klein)kinderen op met een probleem, we gebruiken te veel grondstoffen. Sinds 2 augustus 2017 verbruiken we met z’n allen meer grondstoffen dan de aarde in 1 jaar kan leveren. Oftewel: vandaag al hebben we 1,7 aarde nodig. En we hebben er maar 1!

Circulaire economie

De overheid streeft daarom naar een circulaire economie in 2050. Een economie waarin we materialen steeds weer opnieuw inzetten voor nieuwe producten.

 


Urban mining

Voor eindeloos grondstoffenbehoud moeten we meer stoffen terugwinnen uit ons afval. Samen kunnen we dat. Met de stad als rijke bron van secundaire grondstoffen. Een nieuwe mijnbouw is begonnen: urban mining. Steden en dorpen maken nuttig gebruik van hun eigen afval. Met FORZ® maken wij dat mogelijk.

FORZ® maakt circulaire economie mogelijk

FORZ® draagt bij aan de circulaire economie. Het is een ideale, duurzame grondstof voor de betonwarenindustrie. Voor stoeptegels, trottoirbanden, straatstenen, straatmeubilair. Gemaakt van gereinigde bodemas uit afvalenergiecentrales. Schoon, veilig en net zo goed als primair zand en grind. Bovendien zijn producten met FORZ®-inside ook weer geschikt voor eindeloos hergebruik in nieuwe betonproducten. Kijk hoe het werkt.

Green Deal

FORZ® zand- en grindvervanger maken we van gereinigde bodemas. Tot nu werd bodemas met extra beheersmaatregelen slechts gebruikt als ophoogmateriaal in de wegenbouw. Dat is zonde. Daarom sloten de sector en de overheid de Green Deal AEC bodemas. Doel is om nu al 50% van de bodemas nuttiger te gebruiken en in 2020 100%. FORZ® maakt dat mogelijk.